Arabic to English...             ESLselfstudy.com

Kitchen Utensils - Image Viewer
dish
d
d
frying pan
d
d
fork
d
d
dishes
d
d
kettle
d
d
knife and fork
d
d
dish cloth
d
d
tea pot
d
d
spoon
d
d
cup
d
d
coffee pot
d
d
teaspoon
d
d
mug
d
d
roaster
d
d
funnel
d
d
glass
d
d
toaster
d
d
flipper
d
d
bowl
d
d
can opener
d
d
cork-screw
d
d
plate
d
d
knife
d
d
       
saucer
d
d
bread knife
d
d
       
pan
d
d
carving knife
d
d
       
pot
d
d
butter knife
d
d
       

...Kitchen utensils recited!

Home Page << Previous Next >> English only webpage!